HOTLINE:  0913 60 74 52 - 0917 86 64 96

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

   

Huấn Luyện An Toàn

 • THÔNG BÁO CHIÊU SINH (Về việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho công nhân viên năm 2017)
  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Nhóm 1 – Người làm công tác quản ) Ngôn Ngữ: Vietnamese - English - Chinese
  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG  (Nhóm 2 – Cán bộ chuyên trách về An toàn lao động)
  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Nhóm 3 – Người làm côngviệc có yêu cầu nghiêm ngặt, nguy hiểm)
 • NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Nhóm 4 – Người lao động làm mọi ngành nghề)
  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG  (Nhóm 5 – Người làm công tác y tế)
  NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Nhóm 6 – An toàn vệ sinh viên)
  TCVN 5082 : 1990 ISO 4849 : 1981 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ MẮT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Personal eye-protectors – Specifications
 •   Tình hình tai nạn lao động năm 2017   Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động năm 2017 và một số giải pháp chủ yếu nhằm chủ động ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trong năm 2018.

Kiểm Định An Toàn

Thông Tư

GIẤY PHÉP

 
 
 
 

Đối Tác