HOTLINE:  0913 60 74 52 - 0917 86 64 96

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

VTEM skitter

Uy Tín - Chất Lượng - An Toàn

   

Luật

 • Bộ Luật Dân Sự

    Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự.

  Bộ Luật Lao Động

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật lao động.

  Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật an toàn, vệ sinh lao động.

  Luật Bảo Hiểm Xã Hội

    Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật bảo hiểm xã hội.
 • Luật Việc Làm

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật việc làm,

  QUY ĐỊNH: 3733 - 2002/QĐ-BYT

    VỀ VIỆC BAN HÀNH 21 TIÊU CHUẨN VỆ SINH LAO ĐỘNG, 05 NGUYÊN TẮC VÀ 07 THÔNG SỐ VỆ SINH LAO ĐỘNG  

  TCVN 9310-3:2012 Phát Hiện Cháy & Báo Cháy

  PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – TỪ VỰNG - PHẦN 3: PHÁT HIỆN CHÁY VÀ BÁO CHÁY Fire protection – Vocabulary - Part 3: Fire detection and alarm

Nghị Định

 • NGHỊ ĐỊNH 115 - 2015/NĐ - CP

  Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật Bảo Hiểm Xã Hội Về Bảo Hiểm Xã Hội Bắt BuộcCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm...

  NGHỊ ĐỊNH 14 - 2017/NĐ - CP

  QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cNghị định s123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định...

  NGHI ĐỊNH 155 - 2016/NĐ - CP

  Quy Định Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Bảo Vệ Môi TrườngCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn...

  NGHỊ ĐỊNH 24/2018/NĐ - CP

  QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP, HOẠT ĐỘNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM, AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
 • NGHỊ ĐỊNH 37 - 2016/NĐ - CP

  Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Một Số Điều Của Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Về Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp Bắt Buộc Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6...

  NGHỊ ĐỊNH 39 - 2016/NĐ - CP

  Quy Định Chi Tiết Thi Hành Một Số Điều Của Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật An toàn, vệ sinhlao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;...

  NGHỊ ĐỊNH 42 - 2017/NĐ - CP

  Về Sửa Đổi, Bổ Sung Một Số Điều Nghị Định Số 59/2015/NĐ-CP Ngày 18 Tháng 6 Năm 2015 Của Chính Phủ Về Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật đầu...

  NGHỊ ĐỊNH 44 - 2016/NĐ - CP

  Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Về Hoạt Động Kiểm Định Vệ Sinh An Toàn Lao Động, Huấn Luyện An Toàn, Vệ Sinh Lao Động Và Quan Trắc Môi Trường Lao Động n cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật...
 • NGHỊ ĐỊNH 44 - 2017/NĐ - CP

  Quy Định Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Bắt Buộc Vào Quỹ Bảo Hiểm Tai Nạn Lao Động, Bệnh Nghề Nghiệp Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20...

  NGHỊ ĐỊNH 46 - 2016/NĐ - CP

  Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Giao Thông Đường Bộ Và Đường Sắt  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm...

  NGHỊ ĐỊNH 83 - 2017/NĐ - CP

  QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22...

Thông Tư

Thông tư liên tịch

GIẤY PHÉP

 
 
 
 

Đối Tác